środa, lipiec 24, 2024
A- A A+

Search

baner

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Przedszkole umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej
 • Przedszkole przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesów, ale też radzenia sobie z porażkami
 • Wyposaża wychowanków w system wartości , którego podstawą są
  • Rodzina ( akceptacja, miłość, radość, szczęście)
  • Humanizm (poszanowanie godności własnej i innych)
  • Prawda (sprawiedliwość, uczciwość)
  • Patriotyzm( Ojczyzna i Mała Ojczyzna – Kujawy, społeczność- kultura i tradycja)
  • Tolerancja ( otwartość, szczerość, zrozumienie ,życzliwość)
  • Odpowiedzialność ( wolność ,,do” , prawa i obowiązki)
  • Samodzielność( rozwój, kreatywność)
  • Bezpieczeństwo( własne i innych)

 

Facebook