Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Rodzice,

W dniach od 20 lutego do 10 marca 2023 r. w naszej placówce odbywać się będzie rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2023/24 (roczniki 2020, 2019, 2018).

Od dnia 20 lutego wydawane będą w placówce przy ulicy Wojska Polskiego 13A wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola oraz oświadczenia niezbędne do rekrutacji, jednocześnie te dokumenty będzie można pobrać z naszej strony internetowej. Dokumenty będą wydawane w godzinach od 700 do 1500, a we wtorki do 1530. Rekrutacja dotyczy placówki przy ulicy Wojska Polskiego 13A i Tadeusza Chęsego 13.

Dyżur wakacyjny 2022

Szanowni Państwo

W dniach od 01.06. do 10.06.2022 r. w godzinach od 700 do 1500 wydawane będą karty zgłoszenia dzieci na dyżur w miesiącu lipcu. Zgłoszenia dotyczą dzieci rodziców pracujących. Wnioski złożone po terminie (za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku do sekretariatu) lub wypełnione nieprawidłowo albo niekompletnie (mylny pesel, brak podpisu, daty, numeru telefonu), z powodu braków formalnych nie będą rozpatrywane.

Przedszkole dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, po przekroczeniu jej rodzice zobowiązani będą do zapisu dziecka do innego dyżurującego przedszkola.

Rodzice dzieci spoza Przedszkola nr 20 zobowiązani będą do telefonicznego sprawdzenia czy dziecko zostało przyjęte na dyżur oraz w terminie od 21.06.2022 r. do 24.06.2022 r. odebranie umowy wraz z wyliczoną kwotą za pobyt dziecka. Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny jest uiszczenie obliczonej kwoty przed 01.07.2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 352 27 68.

Rekrutacja 2022/23

Szanowni Rodzice,

W dniach od 21 lutego do 11 marca 2022 r. w naszej placówce odbywać się będzie rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2022/23 (roczniki 2019, 2018, 2017, 2016). W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi obostrzeniami pobieranie dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Dnia 21 lutego na naszej stronie umieszczone zostaną dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do przedszkola:
- wniosek oraz oświadczenia rodziców.

Wniosek wraz z oświadczeniami (które dotyczą konkretnego dziecka) oraz zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do placówki przy ulicy Wojska Polskiego 13A. Składanie wniosków dotyczy zarówno chętnych do placówki przy ul. Wojska Polskiego 13A oraz ul. Alejnika 13, w związku z powyższym na kopercie należy napisać ulicę wybranej placówki.

Harmonogram zebrań

Szanowni Rodzice,
w związku z brakiem zmian w wytycznych GIS dotyczących funkcjonowania przedszkoli nasza placówka będzie działała podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym na podstawie opracowanych procedur oraz wytycznych MEN i GIS z ubiegłego roku . Do placówki będą mogli wejść tylko rodzice dzieci 3 letnich - z grupy I, II i VII, pozostali rodzice zostawiają dziecko w wiatrołapie, podobnie będzie podczas odbierania dzieci z przedszkola. Osoby wchodzące do przedszkola zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa : zachowanie odległości, dezynfekcja rąk oraz bezwarunkowe noszenie maseczki.


Harmonogram zebrań z rodzicami
Wojska Polskiego 13 a
02.09.2021 czwartek
Gr.1 - 3 latki – godz.15.30
Gr.2 - 3 latki – godz.16.00
03.09.2021 piątek
Gr.3 - 4latki- godz.15.30
Gr.4 - 5 latki - godz. 16.00
06.09.2021 poniedziałek
Gr.5 - 5-6 latki -godzina 15.30
Gr.6 - 6 latki – godzina 16.00

Alejnika 13
07.09.2021 wtorek
Gr.7 -3 latki – godz.15.30
Gr.8 -5 latki – godz. 16.00
08.09.2021 środa
Gr.9 - 6 latki – godz.15.30

Podczas trwania zebrań w placówce uruchomione będą mobilne punkty spisowe Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dyrektor Przedszkola zwraca się z prośbą do wszystkich Rodziców aby do placówki były przyprowadzane tylko dzieci zdrowe.

Dyżur wakacyjny 2020/21 uzupełnienie

Drodzy Rodzice dzieci spoza Przedszkola nr 20

Od 21 czerwca prosimy o kontakt z placówką pod numerem telefonu 52 352-27-68 w godzinach od 7 do 15, w celu uzyskania informacji o kwocie do zapłaty za pobyt dziecka.

Wpłat należy dokonywać na numer konta
70 1020 1505 0000 0602 0183 3151
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka.

Wpłatę należy dokonać przed 2 sierpnia.