Harmonogram zebrań

Szanowni Rodzice,
w związku z brakiem zmian w wytycznych GIS dotyczących funkcjonowania przedszkoli nasza placówka będzie działała podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym na podstawie opracowanych procedur oraz wytycznych MEN i GIS z ubiegłego roku . Do placówki będą mogli wejść tylko rodzice dzieci 3 letnich - z grupy I, II i VII, pozostali rodzice zostawiają dziecko w wiatrołapie, podobnie będzie podczas odbierania dzieci z przedszkola. Osoby wchodzące do przedszkola zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa : zachowanie odległości, dezynfekcja rąk oraz bezwarunkowe noszenie maseczki.


Harmonogram zebrań z rodzicami
Wojska Polskiego 13 a
02.09.2021 czwartek
Gr.1 - 3 latki – godz.15.30
Gr.2 - 3 latki – godz.16.00
03.09.2021 piątek
Gr.3 - 4latki- godz.15.30
Gr.4 - 5 latki - godz. 16.00
06.09.2021 poniedziałek
Gr.5 - 5-6 latki -godzina 15.30
Gr.6 - 6 latki – godzina 16.00

Alejnika 13
07.09.2021 wtorek
Gr.7 -3 latki – godz.15.30
Gr.8 -5 latki – godz. 16.00
08.09.2021 środa
Gr.9 - 6 latki – godz.15.30

Podczas trwania zebrań w placówce uruchomione będą mobilne punkty spisowe Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dyrektor Przedszkola zwraca się z prośbą do wszystkich Rodziców aby do placówki były przyprowadzane tylko dzieci zdrowe.

Dyżur wakacyjny 2020/21 uzupełnienie

Drodzy Rodzice dzieci spoza Przedszkola nr 20

Od 21 czerwca prosimy o kontakt z placówką pod numerem telefonu 52 352-27-68 w godzinach od 7 do 15, w celu uzyskania informacji o kwocie do zapłaty za pobyt dziecka.

Wpłat należy dokonywać na numer konta
70 1020 1505 0000 0602 0183 3151
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka.

Wpłatę należy dokonać przed 2 sierpnia.

Dyżur wakacyjny 2020/21

W czasie letniej przerwy wakacyjnej 2021r., dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, otwarte będą przedszkola wg poniższych terminów.

Dyżur przewiduje się dla dzieci rodziców pracujących

LIPIEC 2021

Przedszkole nr 4 „Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi

Tel. (52) 357-81-30

Przedszkole nr 14 „Muzyczna Kraina”

Tel. (52) 357-00-89

SIERPIEŃ 2021

Przedszkole nr 2 „U Jasia i Małgosi”

Tel. (52) 357-42-44

Przedszkole nr  20 „Kujawskie Dzieci”

Tel. (52) 352-27-68

Zapisy na dyżur dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych (P2, P4, P14 i P20) odbywają się w przedszkolach dyżurujących.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy pobierać od 01 czerwca w placówce dyżurującej i złożyć go w tej placówce w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2021r. (do godz. 15:00)

Wnioski złożone po terminie (za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku  do  sekretariatu  przedszkola)  lub  wypełnione  nieprawidłowo albo niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty, telefonu itp.), z powodu braków formalnych, nie będą rozpatrywane.

 Rodzic odpowiada za prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku.

Potwierdzenie woli

Szanowni Rodzice

Przypominamy że dnia 1 kwietnia o godz. 12.00 wywieszone zostaną w placówce przy ul.Wojska Polskiego 13 a i Alejnika 13 listy dzieci zakwalifikowanych.

Tego samego dnia oraz 2 kwietnia należy składać w placówkach potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola. Druk potwierdzenia znajduje się na naszej stronie w zakładce dokumenty do pobrania rekrutacja 2021/22 lub będzie można pobrać w placówce.0

Przypominamy ,że lista dzieci zakwalifikowanych nie jest listą dzieci przyjętych - ta będzie wywieszona 7 kwietnia.

Rekrutacja 2021/22

Szanowni Państwo

W dniach od 22 lutego do 12 marca 2021 r. w naszej placówce odbywać się będzie rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2021/22 (roczniki 2018, 2017, 2016, 2015). W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi obostrzeniami pobieranie dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Dnia 22 lutego na naszej stronie umieszczone zostaną dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do przedszkola:
- wniosek oraz oświadczenia rodziców.

Wniosek wraz z oświadczeniami (które dotyczą konkretnego dziecka) oraz zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do placówki przy ulicy Wojska Polskiego 13A. Składanie wniosków dotyczy zarówno chętnych do placówki przy ul. Wojska Polskiego 13A oraz ul. Alejnika 13, w związku z powyższym na kopercie należy napisać ulicę wybranej placówki.