Szanowni Państwo

W dniach od 01.06. do 10.06.2022 r. w godzinach od 700 do 1500 wydawane będą karty zgłoszenia dzieci na dyżur w miesiącu lipcu. Zgłoszenia dotyczą dzieci rodziców pracujących. Wnioski złożone po terminie (za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku do sekretariatu) lub wypełnione nieprawidłowo albo niekompletnie (mylny pesel, brak podpisu, daty, numeru telefonu), z powodu braków formalnych nie będą rozpatrywane.

Przedszkole dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, po przekroczeniu jej rodzice zobowiązani będą do zapisu dziecka do innego dyżurującego przedszkola.

Rodzice dzieci spoza Przedszkola nr 20 zobowiązani będą do telefonicznego sprawdzenia czy dziecko zostało przyjęte na dyżur oraz w terminie od 21.06.2022 r. do 24.06.2022 r. odebranie umowy wraz z wyliczoną kwotą za pobyt dziecka. Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny jest uiszczenie obliczonej kwoty przed 01.07.2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 352 27 68.